Mường La (Sơn La): Đón trên 72.680 lượt khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 891

6 tháng đầu năm 2017, để tăng cường quảng bá về du lịch, nâng cao chất lượng các dịch vụ về du lịch và tập trung thu hút phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa bàn, huyện Mường La đã trình UBND tỉnh Sơn La cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí lập Đề án phát triển du lịch cộng đồng xã Ngọc Chiến.

Khách du lịch tham quan và nghỉ dưỡng khu tắm suối khoáng nóng tại bản Lướt, xã Ngọc Chiến (Mường La)

Đồng thời, đôn đốc đảm bảo tiến độ xây dựng khu du lịch cộng đồng bản Lướt; xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tổ chức Lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến.

Trong 6 tháng, huyện đã đón trên 72.680 lượt khách du lịch, trong đó 138 lượt khách quốc tế đến tham quan Nhà máy Thủy điện Sơn La, suối nước nóng bản Lướt, Đồn Mường Chiến, xã Ngọc Chiến.

Phan Trang

Nguồn: : baosonla.org.vn