Thông báo kết quả thi tuyển viên chức Tổng cục Du lịch năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 4.209

(TCDL) – Hội đồng thi tuyển viên chức Tổng cục Du lịch năm 2017 thông báo điểm thi viên chức theo Bảng tổng hợp điểm thi viên chức năm 2017 dưới đây.

- Thông báo kết quả thi tuyển

- Bảng tổng hợp điểm thi

- Mẫu đơn phúc khảo.