Tổng cục Du lịch thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 4.990

(TCDL) – Hội đồng thi tuyển viên chức Tổng cục Du lịch năm 2017 thông báo điểm thi và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2017.

- Bảng tổng hợp điểm chấm phúc khảo

- Bảng tổng hợp điểm thi sau phúc khảo

- Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2017