Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật:
Lượt xem: 2.183

(TITC) – Ngày 6/10/2017, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Xem chi tiết