Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 6.677

(TITC) – Ngày 09/10, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo về kết quả của kỳ thi tuyển công chức năm 2017.

Xem thông báo của Hội đồng thi tuyển

Xem kết quả điểm thi tuyển