Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy định chi tiết Luật

Cập nhật:
Lượt xem: 6.436

(TITC) – Ngày 16/4/2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 410/TCDL-VP gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy định chi tiết Luật.

Xem chi tiết văn bản