Tổng kết 10 năm thực hiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Cập nhật:
Lượt xem: 1.323

(TITC) - Chiều 19/4, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Điểu K'ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí  Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, nghệ nhân đang sinh sống tại vùng, miền cả nước.

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam đã được triển khai sâu rộng đến tất cả Ban, Bộ, ngành trung ương, các địa phương, tạo được hiệu ứng lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tổ chức chính trị xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức ở tất cả các địa phương trên cả nước, với nhiều hình thức và nội dung phong phú đa đạng đã tạo không khí phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Đây cũng là tiềm năng văn hóa độc đáo để thu hút đông đảo du khách…

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: Sự phối giữa các Bộ, ban, ngành và địa phương với các cơ quan truyền thông còn hạn chế trong việc đưa thông tin đến quần chúng nhân dân về các hoạt động văn hóa của các dân tộc, nhất là các hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; Đa số các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống là những địa bàn có đời sống khó khăn, giao thông hiểm trở; Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, điểm vui chơi giải trí ở vùng sâu, vùng xa chưa đạt hiệu quả cao; Việc tôn vinh, khen thưởng để động viên, khích lệ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc chưa được kịp thời, thường xuyên; Kinh phí dành cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cũng như đầu tư cơ sở vật chất phát triển các thiết chế văn hóa còn hạn chế…

Phát biểu tại Hội nghị, đa số đại biểu thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo, các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất, giải pháp thực hiện Ngày hội văn hóa các dân tộc được hiệu quả hơn trong thời gian tới như: Cần tiếp tục nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc trong việc giữ gìn bản sắc, phát huy giá trị các dân tộc; Cần có cơ chế đặc thù đối với những nghệ nhân, những người làm công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở cơ sở; Cần có chế độ khen thưởng kịp thời đối với những nghệ nhân phục dựng thành công các giá trị văn hóa của địa phương; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng biên giới…

Bên cạnh đó các đại biểu cũng đề xuất xây dựng cơ chế liên kết, lồng ghép các chương trình mục tiêu, các dự án vào công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của các làng nghề thủ công truyền thống, sưu tầm các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm tạo nguồn lực vừa tôn vinh văn hóa dân tộc vừa góp phần giúp cho đồng bào các dân tộc có thêm công ăn việc làm, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…       

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong tình hình mới. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì việc tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam còn khó khăn nhất định. Để việc thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong những năm tiếp theo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các Bộ, ban, ngành, các địa phương cần tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền để Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đi vào đời sống của cộng đồng các dân tộc; Nâng cao sự phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành, các địa phương; Rà soát lại các cơ chế chính sách về hỗ trợ đầu tư bảo tồn phát triển văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số…

Ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các đại biểu, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Ban Tổ chức tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo trình Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách trong việc triển khai thực hiện Quyết định 1668/QĐ-TTg giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã trao tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Quyết định 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” trong 10 năm qua.

Tin, ảnh: Hương Lê