Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí và nhận kết quả khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Tổng cục Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 25.298

1. Mức thu phí, lệ phí đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Du lịch:

Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Tổng cục Du lịch có quy định thu phí, mức thu cụ thể như sau:

STT

Tên phí

Mức thu

Căn cứ pháp lý

1

Thẩm định công nhận hạng 4 sao, hạng 5 sao đối với các cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại)

3.500.000 (đồng/hồ sơ)

Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

2

Thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

 

Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

a

Cấp mới

 

3.000.000 (đồng/giấy phép)

b

Cấp đổi

 

2.000.000 (đồng/giấy phép)

c

Cấp lại

 

1.500.000 (đồng/giấy phép)

2. Thông tin tài khoản của Tổng cục Du lịch

Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Tổng cục Du lịch có quy định thu phí, cơ sở/tổ chức/cá nhân chuyển khoản từ ngân hàng về tài khoản của Văn phòng Tổng cục Du lịch tại kho bạc nhà nước. Thông tin về tài khoản như sau:

- Tên chủ tài khoản: Văn phòng Tổng cục Du lịch

- Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 105.8012

- Số tài khoản: 3511.0.1058012 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội (15 Trần Khánh Dư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Lưu ý:

- Khi nộp tiền tại Ngân hàng, đề nghị ghi rõ tên của cơ sở, tổ chức nộp phí (không ghi tên cá nhân người nộp phí) và mục đích nộp phí.

- Để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, sau khi nộp phí, cơ sở/tổ chức/cá nhân có thể scan màu/chụp ảnh ủy nhiệm chi do Ngân hàng cấp, gửi về Văn phòng Tổng cục qua email: vanphongtcdl@gmail.com (đây không phải là yêu cầu bắt buộc)

3. Trả kết quả TTHC

- Kết quả giải quyết TTHC sẽ được Tổng cục Du lịch gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện đến địa chỉ của cơ sở/tổ chức được cấp kết quả TTHC.

- Trường hợp cơ sở, tổ chức có nhu cầu nhận kết quả TTHC tại Tổng cục Du lịch, đề nghị liên hệ với Phòng Hành chính - Pháp chế, Văn phòng Tổng cục Du lịch (điện thoại: 024.39423760/máy lẻ 102, email: vanphongtcdl@gmail.com). Khi đến nhận kết quả, đề nghị mang theo giấy giới thiệu/chứng minh thư nhân dân của người đến nhận kết quả và giấy Tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp cơ sở, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng cục Du lịch).

- Trước ngày hẹn lấy kết quả (01 ngày), đề nghị cơ sở, tổ chức vui lòng kiểm tra trước qua email của cơ sở, tổ chức hoặc tra cứu thông tin qua số điện thoại: 024.39423760/máy lẻ 102./.