Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 du lịch miền núi đón 600 nghìn lượt khách

Cập nhật:
Lượt xem: 571

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, sở đã xây dựng Dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển du lịch miền núi Quảng Nam đến năm 2025, hiện đang chờ UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua.  

Đến năm 2025 du lịch miền núi Quảng Nam sẽ đón 600 nghìn lượt khách. Ảnh minh họa (nguồn: dulich.donggiang.gov.vn) 

Mục tiêu Đề án đến năm 2025 du lịch miền núi sẽ đón 600 nghìn lượt khách, tổng thu nhập từ hoạt động du lịch khu vực ước đạt 1.200 tỷ đồng, thu hút 4.500 lao động.

Theo Dự thảo Đề án sẽ có 20 điểm du lịch của 9 huyện miền núi được hỗ trợ kinh phí thông qua các hoạt động như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch; lập quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch nhằm thu hút đầu tư; đầu tư hạ tầng tại các khu, điểm du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch…

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, Đề án sẽ chính thức triển khai từ năm 2019 – 2025, tổng kinh phí khoảng hơn 120 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê cho thấy, năm 2017 tổng lượt khách tham quan, lưu trú tại khu vực miền núi đạt gần 51.000 lượt, gấp 2,3 lần so với năm 2013, chiếm khoảng 1% tổng lượt khách tham quan, lưu trú toàn tỉnh. Tốc độ tăng bình quân tổng lượt khách tham quan lưu trú giai đoạn 2013 - 2017 đạt khoảng 23,2%/năm. Doanh thu từ dịch vụ du lịch khu vực miền núi năm 2017 đạt 36 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2013.

Tuy nhiên, thời gian qua phát triển du lịch miền núi vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Bên cạnh những hạn chế như sản phẩm du lịch đơn điệu, chất lượng dịch vụ hạn chế, cơ sở hạ tầng du lịch yếu kém, nguồn nhân lực thiếu và yếu… thì sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong quản lý, hỗ trợ phát triển du lịch miền núi cũng chưa chặt chẽ, đồng bộ; nhận thức về phát triển du lịch của người dân chưa cao… Đặc biệt, đầu tư cho du lịch miền núi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Nguồn: : Báo Tổ quốc