Tăng cường quản lý hoạt động tổ chức đưa khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài

Cập nhật:
Lượt xem: 3.418

Ngày 28/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 5897/BVHTTDL-TCDL gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức đưa khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

Xem chi tiết văn bản