Thanh Hóa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2019 và 2020

Cập nhật:
Lượt xem: 2.984

(TITC) - Nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về phát triển du lịch, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc thực hiện chương trình phát triển du lịch năm 2019 – 2020.  

(Ảnh: TITC) 

Theo đó, kế hoạch hướng tới phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 đề ra, đưa du lịch Thanh Hóa cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, có tính chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, năm 2019 phấn đấu đón được 9.500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 298.000 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 14.500 tỷ đồng; có 830 cơ sở lưu trú với 34.000 phòng, trong đó có 363 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao với 18.650 phòng; có 33.500 lao động trong lĩnh vực du lịch.

Đến năm 2020, phấn đấu đón được 11.200.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 400.000 lượt khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.500 tỷ đồng; có 900 cơ sở lưu trú với 40.000 phòng, trong đó 450 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao với 24.300 phòng; có 40.000 lao động trong lĩnh vực du lịch.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra, Kế hoạch cũng chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển du lịch; Huy động các nguồn lực, tạo đột phá về đầu tư du lịch; Phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng tăng khả năng cạnh tranh, chuyên nghiệp, an toàn, văn minh, thân thiện, đậm bản sắc văn hóa xứ Thanh, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mới; thực hiện chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch trọng tâm, trọng điểm, mang tầm quốc gia và quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường du lịch, an ninh, trật tự xã hội; tạo đột phá về cải thiện môi trường du lịch.

Năm 2018, du lịch Thanh Hóa đã đón được 8,25 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.605 tỷ đồng. Việc đặt ra Kế hoạch phát triển du lịch năm 2019 và 2020 sẽ giúp du lịch Thanh Hóa chuẩn bị các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu, đưa du lịch Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

TTTTDL