Tổng cục Du lịch chỉ đạo các Sở Du lịch đảm bảo các điều kiện để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

Cập nhật:
Lượt xem: 1.266

(TITC) – Ngày 22/2/2019, Tổng cục Du lịch đã có văn bản số 220/TCDL-VP yêu cầu các Sở Du lịch TP. Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên.

Xem chi tiết văn bản