Thông báo về các triển lãm du lịch quốc tế tại Hy Lạp

Cập nhật:
Lượt xem: 2.452

(TITC) – Ngày 7/3/2019, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 296/TCDL-TTDL gửi Sở quản lý du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch thông báo về các triển lãm du lịch quốc tế tại Hy Lạp.

Xem chi tiết văn bản