Mời tham gia Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Liên bang Nga

Cập nhật:
Lượt xem: 3.855

(TITC) – Ngày 08/4/2019, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 453/TCDL-TTDL mời các doanh nghiệp du lịch và các khách sạn tham gia Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 2 thành phố lớn của Liên bang Nga gồm Moscow và Vladivostok từ ngày 21-29/5/2019.

Xem chi tiết văn bản gửi Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố

Xem chi tiết văn bản gửi các Doanh nghiệp, Khách sạn

Phiếu đăng ký