Mời tham gia Chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Cập nhật:
Lượt xem: 2.974

(TITC) – Ngày 12/4/2019, Tổng cục Du lịch có công văn số 483/TCDL-HTQT gửi các Sở Du lịch/ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế; Các doanh nghiệp hàng không; Các khách sạn, Khu vui chơi giải trí về việc mời tham gia Chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại ba thành phố Thành Đô, Trùng Khánh, Thẩm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 15-24/5/2019. Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban phát triển Văn hóa và Du lịch của 3 thành phố trên để tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam.

Xem chi tiết văn bản gửi Sở Du lịch/ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Xem chi tiết văn bản gửi các Doanh nghiệp, Khách sạn

Phiếu đăng ký

Chương trình dự kiến