Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 7.460

Ngày 9/4/2019 Tổng cục Du lịch ban hành Quyết định số 161/QĐ-TCDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam

Xem chi tiết văn bản