Mời tham gia Chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Đài Loan

Cập nhật:
Lượt xem: 3.135

(TITC) – Ngày 15/5/2019, Tổng cục Du lịch có công văn số 642/TCDL-HTQT gửi Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, doanh nghiệp hàng không, các khách sạn, khu vui chơi giải trí về việc mời tham gia Chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Đài Loan được tổ chức vào ngày 26/7/2019.  

Xem chi tiết văn bản:

Công văn gửi Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

Công văn gửi các doanh nghiệp