Kiên Giang: Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 427

Mới đây, tại huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, Sở Du lịch đã khai mạc hội nghị Phổ biến pháp luật - Bồi dưỡng kiến thức Quản lý du lịch. 

Các đại biểu tham gia hội nghị Phổ biến pháp luật - Bồi dưỡng kiến thức Quản lý du lịch

Với sự tham gia khoảng 60 đại biểu của Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cán bộ, công chức phụ trách văn hóa - xã hội các xã, thị trấn và đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại huyện Phú Quốc. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh, Vườn Quốc gia Phú Quốc và Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

Hội nghị được nghe triển khai các văn bản định hướng phát triển du lịch; nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Du lịch 2017; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch; nội dung quản lý nhà nước về du lịch để đại biểu nắm vững và tiếp tục tham khảo, vận dụng trong thực tế quản lý cũng như trong kinh doanh phát triển du lịch…

Thông qua việc phổ biến pháp luật và bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch cho các đối tượng lần này sẽ nâng cao một bước về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý du lịch; giúp đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nhận thức được trách nhiệm, phạm vi, phương thức quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại địa phương. Từ đó, nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ; ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong việc đào tạo lao động ngành du lịch, góp phần thúc đẩy ngành du lịch tỉnh phát triển ổn định và bền vững.

THẾ HẠNH

Nguồn: baovanhoa.vn