Thông báo công nhận kết quả thi tuyển công chức vòng 1 và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2019

Cập nhật:
Lượt xem: 6.210

(TITC) - Ngày 29/11/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo về công nhận kết quả thi tuyển công chức vòng 1 và thông báo lịch thi vòng 2 năm 2019.

Xem thông báo của Hội đồng

Xem danh sách thí sinh thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 2)