Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2022

Cập nhật:
Lượt xem: 1.948

(TITC) – Ngày 27/3/2020, Chi bộ Văn phòng - Tổng cục Du lịch đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương -  Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL), cùng toàn thể đảng viên của chi bộ.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi  bộ Văn phòng đã chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể: Đảm bảo công tác phục vụ Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan TCDL thông suốt, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành du lịch như triển khai phổ biến, quán triệt Luật Du lịch 2017, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật ngành du lịch như Thông tư quy định một số điều của Luật Du lịch và một số đề án lớn trong ngành du lịch.

Đảm bảo các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước của TCDL như báo cáo định kỳ theo chế độ báo cáo, tổng hợp tham mưu giải trình chất vấn của các đại biểu tại các kỳ họp Quốc hội, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao cho TCDL; báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục; giải ngân và thanh quyết toán tài chính các hoạt động, nhiệm vụ của cơ quan TCDL.

Phối hợp các Vụ chức năng của TCDL tổ chức các hội nghị, sự kiện trong và ngoài nước về quảng bá, xúc tiến du lịch; quản lý lữ hành, cơ sở lưu trú tại nhiều địa phương nhằm phục vụ quản lý nhà nước về du lịch.

Đảm bảo công tác thực hiện cải cách tài chính, tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp theo chế độ 1 cửa, hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống V-office, quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động của toàn cơ quan.  Thực hiện tốt vai trò đầu mối về thi đua, khen thưởng; phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động công đoàn, đoàn thể.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ quyết tâm đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau: 100% đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên đăng ký hàng năm các nội dung cụ thể, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kết nạp được ít nhất 01 - 02  quần chúng ưu tú vào Đảng; Hàng năm, đạt xếp loại tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham dự đại hội, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc đã đánh giá cao công tác của chi bộ trong nhiệm kỳ qua và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của Văn phòng TCDL.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng TCDL đánh giá Chi bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính thông qua ứng dụng Voffice.

Thay mặt Đảng ủy Tổng cục Du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương biểu dương vai trò của tất cả đảng viên trong chi bộ. Với khối lượng công việc lớn nhưng với tinh thần đoàn kết, nêu gương, các đồng chí đảng viên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị trong điều kiện về nguồn lực còn hạn chế.

Phó Tổng cục trưởng mong rằng toàn thể đảng viên trong chi bộ cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế để đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã nhất trí và tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí; trong đó đồng chí Vũ Quốc Trí – Chánh Văn phòng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Thu Huyền giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

TITC