Đà Nẵng ban hành Bộ tiêu chí "Chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch đối với xe vận chuyển và tàu du lịch"

Cập nhật:
Lượt xem: 841

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 63/QĐ-SDL ban hành Bộ tiêu chí "Chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch đối với xe vận chuyển và tàu du lịch trên địa bàn thành phố".

Bộ tiêu chí được xây dựng và triển khai thực hiện nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức giao tiếp, kỹ năng của người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển du lịch; góp phần làm hài lòng và tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Bộ tiêu chí gồm 03 Chương, 12 điều, quy định những tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch đối với xe vận chuyển và tàu du lịch trên địa bàn thành phố, áp dụng đối với người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển du lịch hoạt động tại thành phố Đà Nẵng.

Các tiêu chuẩn cụ thể, gồm: Tiêu chuẩn tối thiểu đối với doanh nghiệp vận chuyển phục vụ khách du lịch; Tiêu chuẩn chung đối với lái xe ô tô, thuyền viên và nhân viên phục vụ trên xe ô tô, trên tàu vận chuyển khách du lịch; Tiêu chuẩn về tác phong làm việc, thái độ giao tiếp, ứng xử với khách; Tiêu chuẩn về đảm bảo vệ sinh, an toàn và an ninh trong quá trình thực hiện hoạt động vận chuyển khách du lịch; Những kỹ năng xử lý một số tình huống thường gặp trong quá trình vận chuyển khách du lịch.

Bộ tiêu chí "Chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch đối với xe vận chuyển và tàu du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" được triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 5/2020.

HT

Nguồn: Tạp chí Du Lịch