Tổng cục Du lịch công bố quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

Cập nhật:
Lượt xem: 5.278

(TITC) - Ngày 08/6/2020, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Lễ công bố 02 Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Vũ Văn Thanh – Vụ trưởng Vụ Khách sạn và ông Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.  

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch chúc mừng 02 đồng chí được bổ nhiệm lại

Theo Quyết định số 146/QĐ-TCDL ngày 05/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Thanh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Khách sạn cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2020.

Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Vũ Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Khách sạn

Theo Quyết định số 147/QĐ-TCDL ngày 05/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch có thời hạn 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2020.

Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện NCPTDL

TITC