Kích cầu du lịch phải đảm bảo cạnh tranh lành mạnh gắn với quảng bá hình ảnh Kiên Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 368

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp ngày 13-7 thông qua kế hoạch phục hồi và phát triển ngành du lịch Kiên Giang năm 2020.

Khách du lịch vui chơi giải trí tại bãi biển Dinh Cậu, Phú Quốc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho rằng: Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các mặt đời sống, kinh tế, xã hội tỉnh, trong đó du lịch là một trong những mặt chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trước tình hình đó, cần có kế hoạch phục hồi, phát triển ngành du lịch từ nay đến cuối năm 2020 nhằm khắc phục sự suy giảm khách quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng khách nội địa; từng bước phục hồi các hoạt động du lịch, gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, kích cầu tiêu thụ hàng hóa nội địa… tạo đà phục hồi nhanh và tăng trưởng du lịch bền vững trong những năm tiếp theo. 

Hiện nay, khách du lịch nội địa đến tỉnh ta khá đông, điều đó cho thấy du lịch tỉnh ta đang có dấu hiệu phục hồi khá tốt, nhất là địa bàn huyện Phú Quốc và TP. Hà Tiên. Để du lịch Kiên Giang sớm phục hồi và phát triển trở lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch, Công thương, Thông tin Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Giao thông Vận tải… tiếp tục công tác vận động, hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch, quảng bá, xúc tiến đến các thị trường tiềm năng, thị trường du lịch mới…

“Việc kích cầu du lịch bằng hình thức giảm giá nhưng chất lượng dịch vụ không được giảm, trong đó phải đảm đảm bảo yếu tố an toàn, cạnh tranh lành mạnh, gắn với quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý. 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Trước mắt các ngành liên quan tập trung đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bá điểm đến; tập trung xây dựng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút du khách. Đối với các chương trình quảng bá xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch cần phải sớm xác định thời gian, nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thực hiện… 

“Ngoài ra, các nội dung Đào tạo nguồn nhân lực, công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng… là việc làm thường xuyên đang được thực hiện theo Nghị quyết phát triển du lịch của Tỉnh ủy; giao Sở Du lịch tổng hợp, bổ sung các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cuối tháng 7 năm 2020”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị. 

Theo kế hoạch phục hồi và phát triển ngành du lịch Kiên Giang năm 2020 có các nội dung: Chương trình thu hút khách du lịch nội địa; khách quốc tế trở lại Kiên Giang; truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Kiên Giang; liên kết hợp tác phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ... trong đó, trọng tâm dự thảo kế hoạch đề ra vận động các đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch giảm giá dịch vụ từ 10-50% nhằm thu hút khách du lịch trong nước…

An Di - Anh Thư

Nguồn: kiengiang.gov.vn