Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Du lịch là một trong 4 khâu đột phá

Cập nhật:
Lượt xem: 249

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Quảng Bình từ ngày 21 - 23/10/2020 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ”.

Du lịch hang động là thế mạnh của du lịch Quảng Bình (Ảnh: minh họa)

Tham dự Đại hội có 347 đại biểu đại diện cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội thực hiện 04 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị gồm: Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; Bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: minh họa

Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã thông tin kịp thời, chính xác, khách quan mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng, thế mạnh, tiềm năng của Quảng Bình, nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Ðảng bộ tỉnh sắp diễn ra. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, phát huy tinh thần, trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên trong việc tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về những thành tựu, sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, bài học kinh nghiệm rút ra từ Đại hội, đưa Nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xác định 4 khâu đột phá để đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm: Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Về mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Quảng Bình trở thành nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung. Để phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục phát huy tối đa, có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế; phát triển mạnh du lịch biển, nghỉ dưỡng, du lịch hang động, mạo hiểm; khai thác tối ưu và hợp lý các di sản văn hóa, thiên nhiên, di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng…

 

PV

Nguồn: Báo Du lịch