Thành lập kênh quảng bá tỉnh Cà Mau

Cập nhật:
Lượt xem: 628

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND thành lập kênh quảng bá tỉnh Cà Mau.

Fanpage tỉnh Cà Mau trên mạng xã hội Facebook

Kênh quảng bá tỉnh Cà Mau trên mạng xã hội Facebook qua fanpage có đường dẫn www.facebook.com/trangtincamau và trên kênh Youtube có đường dẫn www.youtube.com/channel/UC6RQkH9_rDlBri3pio_QgHA. Kênh quảng bá tỉnh Cà Mau có chức năng, nhiệm vụ cập nhật các thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau đến người dân; đăng tải các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, thông tin định hướng truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau.

Kênh quảng bá tỉnh Cà Mau có địa chỉ liên lạc tại trangtincamau@gmail.com. Trang tin do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Cà Mau là thường trực phối hợp với các đơn vị liên quan tỉnh Cà Mau quản lý, vận hành và quản trị.

Thanh Minh

Nguồn: Báo Du lịch