Tổng cục Du lịch đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tài khoản truy cập website www.quanlyluhanh.vn

Cập nhật:
Lượt xem: 5.841

(TITC) – Ngày 2/12/2020, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1642/TCDL-LH gửi các doanh  nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc đăng ký tài khoản truy cập website www.quanlyluhanh.vn.

Theo nội dung Công văn số 1642, triển khai chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, tăng cường công tác quản lý lữ hành trên cả nước, Tổng cục Du lịch đã tổ chức 2 lớp tập huấn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng, thống nhất cách quản lý thông tin trên website: ww.quanlyluhanh.vn. Theo đó, các doanh nghiệp lữ hành có quyền quản lý dữ liệu của doanh nghiệp, cập nhật thông tin lên hệ thống, đồng thời tiếp nhận thông tin về các chủ trương chính sách của ngành, kế hoạch khảo sát xây dựng sản phẩm, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành… quảng bá xúc tiến du lịch từ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Tổng cục Du lịch đề nghị các doanh nghiệp lữ hành nội địa gửi công văn đăng ký thông tin cấp tài khoản truy cập website (theo mẫu phụ lục kèm theo) về Sở quản lý du lịch địa phương. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế gửi công văn đăng ký thông tin cấp tài khoản truy cập website (theo mẫu phụ lục kèm theo) về Tổng cục Du lịch, đồng thời gửi cho Sở quản lý du lịch địa phương.

Doanh nghiệp sẽ được nhận tài khoản truy cập website qua email đăng ký. Đề nghị doanh nghiệp thay đổi mật khẩu tài khoản để bảo mật thông tin, có trách nhiệm quản lý thông tin tài khoản, chú ý cập nhật điện thoại liên hệ, thị trường khách doanh nghiệp chuyên phục vụ để cơ quan quản lý mời tham gia sự kiện phù hợp.

Thông tin liên hệ: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch (Bà Nguyễn Thị Thanh, điện thoại: 0243 942 3760 (161), email: nguyenthanh.lh@vietnamtourism.gov.vn). Thông tin kỹ thuật tài khoản: Trung tâm Thông tin du lịch (Ông Mai Tiến Hùng, email: tienhungtitc@vietnamtourism.gov.vn, điện thoại: 0243 942 2246, di động: 0936 260 121)./.

Trung tâm Thông tin du lịch