Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13186:2020 Du lịch MICE – Yêu cầu về địa điểm tổ chức MICE trong khách sạn

Cập nhật:
Lượt xem: 5.478

(TITC) – Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3848/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13186:2020 Du lịch MICE – Yêu cầu về địa điểm tổ chức MICE trong khách sạn. 

Quyết định số 3848/QĐ-BKHCN

Nội dung Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13186:2020 Du lịch MICE