Quảng Nam: Thành lập Tổ công tác triển khai chương trình chuyển đổi số ngành du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 342

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai chương trình chuyển đổi số ngành du lịch Quảng Nam, do ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL làm Tổ trưởng cùng 2 tổ phó và 8 thành viên.

Công viên Kazik tại Hội An. Ảnh: Trương Nguyên Ngã

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh Quảng Nam theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Tổ trưởng có trách nhiệm phân công các thành viên, triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan về chương trình chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh.

 Nam Phương

Nguồn: Báo Quảng Nam