Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 339

(TITC) - Sáng 6/4, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã làm việc với Tổng cục Du lịch về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Viện nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) đã báo cáo những nội dung chính của dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch (gọi tắt là Chương trình).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ban hành Nghị quyết và thông qua Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Do đó, việc xây dựng Chương trình là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Bộ VHTTDL nhằm triển khai Nghị quyết này. Thứ trưởng yêu cầu Chương trình phải mang tính đột phá, có chiến lược lâu dài, kế hoạch bài bản chi tiết để giúp cho ngành du lịch mau chóng phục hồi và phát triển theo hướng bền vững hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao vai trò của Tổng cục Du lịch đã khẩn trương xây dựng Chương trình đảm bảo chất lượng và tiến độ. Thứ trưởng yêu cầu cần bám sát mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội để cụ thể hóa Chương trình, trong đó có lường trước các tình huống diễn biến của dịch bệnh.

Thứ trưởng yêu cầu cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gồm có:

Thứ nhất, ưu tiên cho việc xây dựng thể chế, chính sách. Thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo điều hành, chuẩn bị công tác sơ kết, tổng kết Chương trình để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào từng thời điểm cụ thể.

Thường xuyên tiến hành rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu về chiến lược cho phù hợp với từng giai đoạn. Sớm đề xuất, tham mưu với Chính phủ ban hành những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nghiên cứu định hướng phát triển du lịch, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện…

Thứ hai, tập trung phát triển công nghệ số trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, quản lý nhà nước giữ vai trò chỉ đạo và kết nối, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu và khuyến khích các thành phần kinh tế, các bộ ngành liên quan cùng tham gia để tạo ra sự liên thông, liên kết trong xây dựng và khai thác dữ liệu.

Thứ ba, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, kết nối với cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị. Khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư vào các điểm du lịch, khu du lịch.

Thứ tư, về xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, Thứ trưởng yêu cầu Chương trình cần đưa ra các định mức cụ thể để mỗi địa phương phấn đấu xây dựng được sản phẩm đặc trưng của địa phương đó. Các địa phương phải tiến hành liên kết sản phẩm du lịch để tạo sự đa dạng, hấp dẫn đối với khách du lịch.

Thứ năm, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch mau chóng phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19.

Trung tâm Thông tin du lịch