Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức 4 đoàn công tác kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh du lịch ở địa phương

Cập nhật:
Lượt xem: 690

(TITC) – Theo kế hoạch, ngày 29/4/2021, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức 4 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng, Kiên Giang và Thanh Hóa.

Việc tổ chức các đoàn công tác của Tổng cục Du lịch nhằm khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo theo Công điện số 541/CT-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Các đoàn công tác của Tổng cục Du lịch sẽ đi kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh du lịch theo tiêu chí hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch (ban hành theo Quyết định số 473/QĐ-TCDL ngày 29/4/2020 và Quyết định số 474/QĐ-TCDL ngày 01/5/2020).

Trung tâm Thông tin du lịch