Hà Nội triển khai hỗ trợ các hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Cập nhật:
Lượt xem: 2.343

(TITC) - Ngày 29/7, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành công văn số 615/SDL-QLLH gửi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và hướng dẫn viên du lịch được Hà Nội cấp thẻ về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hà Nội triển khai hỗ trợ các hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Văn hóa)

Đây là hoạt động của Sở Du lịch Hà Nội nhằm triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủQuyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 979/TCDL-LH ngày 22/7/2021 của Tổng cục Du lịch về việc thực hiện hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo nội dung Công văn số 615/SDL-QLLH, đối tượng được giải quyết hỗ trợ là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch tại điểm được Sở Du lịch Hà Nội cấp thẻ hướng dẫn viên, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 21/12/2021.

Điều kiện chung là cần có thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ, không phân biệt vị trí chức vụ trong doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý khu, điểm du lịch; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021.

Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa, cần có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch; hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. Hợp đồng lao động này phải được thành lập văn bản, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch phải còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nhận hồ sơ.

Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, ngoài điều kiện chung về có thẻ hướng dẫn viên du lịch còn thời hạn tại thời điểm nộp hồ sơ và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021, chỉ cần có sự phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người. Phương thức chi trả 01 lần cho người lao động đáp ứng các điều kiện hỗ trợ và có nguyện vọng được hưởng. Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa gồm có:

(1) Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021.

(2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

- Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm cần có: Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021.

Thời gian nộp hồ sơ từ tháng 7/2021 đến hết ngày 31/1/2022, tại Sở Du lịch Hà Nội (địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, TP. Hà Nội).

Sở Du lịch Hà Nội cũng cho biết các văn bản, công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được Sở cập nhật công khai trên cổng thông tin Sở Du lịch tại địa chỉ website: https://sodulich.hanoi.gov.vn.

Trung tâm Thông tin du lịch

Tin liên quan