Đảm bảo an toàn hoạt động du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Cập nhật:
Lượt xem: 461

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn phục vụ khách du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động du lịch nội địa được phép hoạt động trở lại, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu (Sở VHTTTTDL) vừa ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn nhằm đảm bảo vui tươi, lành mạnh và an toàn tuyệt đối, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Bạc Liêu.

Theo đó, Giám đốc Sở VHTTTTDL Bạc Liêu đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với đơn vị chức năng có liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các điểm đến, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, nâng cao năng lực y tế, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, tổ chức thực hiện tốt quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế; chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch, tạo cảnh quan, sắp xếp trật tự giao thông, mỹ quan tại các khu, điểm, cơ sở du lịch; đảm bảo môi trường hoạt động du lịch sạch đẹp, an ninh, an toàn, văn minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo du lịch an toàn đối với điểm đến, cơ sở cung ứng dịch vụ và khách du lịch.

Đối với các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở VHTTTTDL đề nghị quán triệt sâu sắc các nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 của Chính phủ; trong đó tuân thủ nghiêm các quy định Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”, hệ thống đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 (www.safe.tourism.com.vn); chủ động phương án tổ chức hoạt động du lịch, đón khách trong tình trạng bình thường mới; bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách; khẩn trương thực hiện các giải pháp chỉnh trang khuôn viên đảm bảo mỹ quan, trang trí phù hợp và tạo điểm nhấn của từng khu, điểm du lịch; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên khử khuẩn tại các khu vực làm việc, tham quan, khu cung cấp dịch vụ và các vị trí thường xuyên tiếp xúc; đảm bảo an ninh trật tự, sắp xếp trật tự mua bán… tại các điểm đến, cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhằm chủ động chuẩn bị các điều kiện để mở cửa phục hồi ngành du lịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, Giám đốc Sở VHTTTTDL sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển khách du lịch, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên… hoạt động trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch do tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngô Thời Nhiệm

Nguồn: Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Bạc Liêu