Quảng Bình: Khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá Khe Nước Trong, Suối Tiên và chinh phục Thác Cổng Trời - Bãi Đạn”

Cập nhật:
Lượt xem: 652

Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 2667/UBND-NCVX về việc khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá Khe Nước Trong, Suối Tiên và chinh phục Thác Cổng Trời - Bãi Đạn”.


Thác Cổng trời. Ảnh: Báo Quảng Bình

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong chủ trì liên kết, phối hợp với Công ty TNHH NETIN để khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá Khe Nước Trong, suối Tiên và chinh phục Thác Cổng Trời - Bãi Đạn”. Chương trình tham quan 01 ngày gồm, lộ trình 1: Đồng Hới - Thác Tóc Tiên - Suối Tiên - Chinh phục Thác Cổng Trời; lộ trình 2: Đồng Hới - Khe Nước Trong - Bãi Đạn. Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm, lộ trình 1, ngày 01: Đồng Hới - Thác Tóc Tiên - Suối Tiên - Cổng Trời - Bãi Đạn; ngày 02: Bãi Đạn - Khe Nước Trong - Đồng Hới và lộ trình 2, ngày 01: Đồng Hới - Thác Tóc Tiên - Suối Tiên - Cổng Trời - Bãi Đạn; ngày 02: Chinh phục Thác Cổng Trời.

Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, đơn vị khai thác căn cứ tình hình thời tiết, sắp xếp lộ trình tham quan cho các đoàn khách hợp lý, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không trùng lặp đoàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch.

UBND tỉnh Quảng Bình nêu rõ đối tượng là khách du lịch trong nước và quốc tế, đảm bảo sức khỏe, đáp ứng những tiêu chí quy định cụ thể. Độ tuổi của khách tham gia cụ thể: Chương trình tham quan 01 ngày lộ trình 1 và 02 ngày 01 đêm từ 16 tuổi trở lên từ 16 tuổi trở lên; Chương trình tham quan 01 ngày lộ trình 2 từ 06 tuổi trở lên. Về số lượng khách, Chương trình tham quan 01 ngày không quá 20 khách/chương trình, không quá 03 chương trình/ngày, các đoàn xuất phát cách nhau tối thiểu 02 giờ; Chương trình tham quan 02 ngày 01 đêm không quá 20 khách/chương trình/lộ trình và không quá 03 chương trình/ngày, các đoàn khách xuất phát cách nhau tối thiểu 01 giờ.

Thời gian khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Khám phá Khe Nước Trong, Suối Tiên và chinh phục Thác Cổng Trời - Bãi Đạn” 12 tháng.

PV Minh Huyền

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình