Du lịch Bạc Liêu: Hướng đi mới trong năm mới

Cập nhật:
Lượt xem: 535

Với mục tiêu phục hồi sau đại dịch và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Bạc Liêu, ngành du lịch đã hành động ngay từ đầu năm 2022. Một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đề ra là doanh thu đạt khoảng 3.000 tỷ đồng năm 2022.


Du khách hành hương tại Khu Quán âm Phật đài vào tháng 2/2021. Ảnh: H.T

Nỗ lực vượt đại dịch

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên một số chỉ tiêu về du lịch không đạt so với kế hoạch. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn luôn được Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh quan tâm. Cụ thể là tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quy hoạch, phát triển du lịch Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; hoàn chỉnh việc xây dựng và triển khai các quy hoạch chi tiết một số khu, điểm làm cơ sở để kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đến đầu tư vào Bạc Liêu; tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp từng bước hoàn thiện các điểm du lịch hiện có để kết nối tua tuyến thu hút khách…

Chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng lĩnh vực du lịch đã cố gắng vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả 9 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL để đưa vào khai thác kết nối tuyến du lịch với khu vực và cả nước ngay sau khi tình hình dịch ổn định. Để tận dụng tối đa những cơ hội để du lịch Bạc Liêu phát triển, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt trong Chương trình hành động về phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu năm 2022. Cụ thể: doanh thu du lịch - dịch vụ đạt khoảng 3.000 tỷ đồng (tăng khoảng 136% so với năm 2021); lượng khách du lịch đạt khoảng 3,3 triệu lượt (tăng khoảng 128% so với năm 2021); khách sử dụng dịch vụ lưu trú khoảng 1,6 triệu lượt khách (tăng 176% so với năm 2021); phấn đấu công nhận 1 - 2 điểm du lịch và đề nghị Hiệp hội du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của vùng; công nhận từ 1 - 3 khách sạn đạt chuẩn từ 3 sao trở lên.

Tạo đòn bẩy cho năm mới

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, góp phần tăng trưởng GDP và nâng cao thu nhập của người dân, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch Khu du lịch sinh thái Hồ Nam. Ông Nguyễn Chí Luận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, cho biết: “UBND TP. Bạc Liêu đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, với tổng diện tích hơn 17,7ha. Việc đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ sở du lịch này sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân tỉnh nhà”. Từ sự cấp thiết của quy hoạch, việc đầu tư và khai thác Khu du lịch sinh thái Hồ Nam nhằm cụ thể hóa ý nghĩa, vai trò của ngành du lịch nói riêng và mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cho toàn tỉnh nói chung, là tiền đề và cũng là giải pháp tốt để kích cầu đầu tư, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện quy hoạch chuỗi du lịch sinh thái đa chức năng mang đậm đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ.

Chương trình hành động về phát triển du lịch Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP. Bạc Liêu cũng đã xác định rõ: Ưu tiên phân bổ nguồn vốn ngân sách thành phố, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và nguồn xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch. Đề xuất tỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án có quy mô lớn, trọng điểm để tạo động lực và sức lan tỏa cho du lịch phát triển. Như vậy, cần vạch rõ việc ưu tiên nguồn vốn để tập trung đầu tư phát triển du lịch sắp tới, là điều cần làm!

Ngoài ưu tiên nguồn vốn đầu tư, ngành cần xác định “át chủ bài” để phát triển du lịch thương mại, góp phần tăng trưởng cho tỉnh. Đó chính là khai thác và phát huy có hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc thù tại các địa phương trọng điểm du lịch. Chẳng hạn như phát huy hiệu quả Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã trở thành sản phẩm OCOP trong lĩnh vực du lịch. Đặc biệt là tập trung phát triển các hoạt động trải nghiệm, hoạt động về đêm phục vụ du khách…

Ngọc Trân

Nguồn: Báo Bạc Liêu