Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin du lịch năm 2021

Cập nhật:
Lượt xem: 2.761

(TITC) - Ngày 18/01/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin du lịch đã có Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin du lịch năm 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức lễ khai mạc và thi phỏng vấn vòng 2: 13h30 ngày 21/01/2022 (Thứ Sáu). Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tổng cục Du lịch, số 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem chi tiết

Trung tâm Thông tin du lịch