Thông báo của TCDL về việc mở tài khoản tạm giữ tiền thu lệ phí trong lĩnh vực lữ hành

Cập nhật:
Lượt xem: 2.976

Triển khai Thông tư số 48/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; vừa qua, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 1042/TCDL-LH gửi các Sở VHTTDL về việc mở tài khoản tạm giữ tiền thu lệ phí tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Xem chi tiết văn bản

Nguồn: : Vụ Lữ hành - TCDL