Thông báo thay đổi mẫu phôi chứng chỉ ngoại ngữ du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.754

Ngày 2/3/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 167/TCDL-LH gửi các Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch về việc thay đổi mẫu phôi chứng chỉ ngoại ngữ du lịch.    

Mẫu phôi chứng chỉ mới sẽ được áp dụng, cấp cho những người đạt yêu cầu qua các kỳ kiểm tra ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế được tổ chức từ tháng 02/2011 trở đi, thay thế mẫu phôi chứng chỉ cũ.

Xem chi tiết

TITC

 

Nguồn: : Vụ Lữ hành - TCDL