Nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của Du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới

Cập nhật:
Lượt xem: 3.655

Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, đặc biệt giai đoạn từ năm 2000 đến nay, Du lịch Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với du lịch các nước trong khu vực, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Du lịch Việt Nam vẫn còn không ít hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, khả năng cạnh tranh chưa cao. Nhận thức rõ những thách thức này, Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định quan điểm đột phá chuyển từ phát triển trên diện rộng sang phát triển về chiều sâu, chú trọng tính chuyên nghiệp, có chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu và sức cạnh tranh đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Những kết quả nổi bật trong năm 2011 và mục tiêu cho năm 2012

Năm 2011, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiếp tục phát huy đà tăng trưởng của năm 2010, phát huy nguồn lực của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực cho phát triển du lịch, Du lịch Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động hiệu quả các nguồn lực duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng như tổ chức tốt các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia Duyên Hải miền Trung - Phú Yên 2011; Phát động bầu chọn vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới; Hoàn thiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Xây dựng và phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quản lý ngành; Tham gia tổ chức thành công 7 Hội chợ du lịch quốc tế: Travex 2011 tại Campuchia, MITT tại Nga, ITB tại Đức, JATA tại Nhật Bản, ITB-ASIA tại Singapore; CITM tại Trung Quốc, WTM tại Anh; tổ chức roadshow tại một số thị trường trọng điểm và tiềm năng như Nga, Ucraina, Trung Quốc, Đan Mạch, Na Uy.... Với việc triển khai đa dạng những hoạt động như vậy, Du lịch Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn với các chỉ tiêu chủ yếu: đón và phục vụ trên 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,5%; 30 triệu lượt khách nội địa, tăng 7,1%; thu nhập du lịch đạt khoảng 130 ngàn tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2010; khẳng định hiệu quả và bước đi vững chắc của toàn Ngành, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước. Các địa phương và doanh nghiệp trong cả nước, nhất là các vùng du lịch trọng điểm đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch, phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao năng lực phục vụ của Ngành.

Theo dự báo của UNWTO, năm 2012, số khách du lịch quốc tế sẽ đạt 1 tỉ lượt, thu nhập từ du lịch vượt qua 1000 tỉ USD; du lịch nội khối chiếm tỷ trọng lớn; xu hướng du lịch đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Trung Quốc và các nước lân cận có xu hướng tăng nhanh. Mục tiêu của Du lịch Việt Nam trong năm 2012 là đón 6,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 8,5% so với năm 2011), phục vụ 32 triệu lượt khách nội địa (tăng 6,67% so với năm 2011), thu nhập du lịch đạt 150 ngàn tỷ đồng (tăng 15,3% so với năm 2011). Để đón đầu xu hướng du lịch thế giới và đạt được các mục tiêu nêu trên, trong năm 2012 toàn Ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Một là: Phổ biến, triển khai Chiến lược, Quy hoạch phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Hoàn thiện, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Triển khai xây dựng các đề án, quy hoạch phát triển du lịch các vùng du lịch, các khu du lịch quốc gia đã được xác định trong Chiến lược; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý về quản lý hoạt động du lịch trong cả nước; Hai là: Chú trọng công tác phát triển sản phẩm, quản lý điểm đến và nghiên cứu thị trường. Trong đó, nhiệm vụ quản lý chất lượng môi trường tại các điểm đến trọng điểm được coi là nhiệm vụ mang tính đột phá trong năm 2012; Ba là: Hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư về khu, điểm du lịch, Thông tư liên tịch về phí, lệ phí cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch, một số tiêu chuẩn quản lý Ngành...; Bốn là: Phối hợp với các tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2012, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm Du lịch Quốc gia năm 2013 và 2014, Tham gia các Hội chợ, Hội nghị, Sự kiện du lịch quốc tế lớn để xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, chuẩn bị các nội dung và hoạt động quảng bá cho Du lịch Việt Nam sau khi vịnh Hạ Long chính thức được công nhận là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới; Năm là: Tập trung xây dựng một số điểm đến hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh, trong đó tâm điểm là vịnh Hạ Long và một số điểm đến nổi bật khác.

Những định hướng nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn tới

Những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Chiến lược giai đoạn 2000 – 2010 đã tạo ra những nền tảng cơ bản cho sự phát triển mới. Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đã đề ra các mục tiêu thể hiện quyết tâm của toàn ngành Du lịch: phát triển du lịch cơ bản thành ngành kinh tế mũi nhọn; có tính chuyên nghiệp; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện với môi trường; đưa Việt Nam trở thành điểm đến có đẳng cấp trong khu vực; đến năm 2030, Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được ưa chuộng, có đẳng cấp trên thế giới. Du lịch Việt Nam phấn đấu đến năm 2015 đạt 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa, thu nhập từ du lịch đạt 10-10,5 tỷ USD, đóng góp 5,5-6% GDP của cả nước; năm 2020 thu hút 10-10,5 triệu khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa, doanh thu đạt 18-19 tỷ USD, đóng góp 6-6,5 % GDP; năm 2030 đạt 19-20 triệu khách quốc tế, 70 triệu khách nội địa, dự kiến doanh thu từ du lịch đạt gấp 2 lần năm 2020...

Điểm đột phá trong Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030 thể hiện trong quan điểm phát triển du lịch bền vững theo hướng có chất lượng, có thương hiệu, chuyên nghiệp, hiện đại; khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực quốc gia; phát huy tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa với vai trò động lực là các doanh nghiệp. Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Du lịch Việt Nam cần bám sát xu hướng hội nhập, hợp tác và cạnh tranh toàn cầu, giao lưu mở rộng và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong bối cảnh kinh tế tri thức đồng thời đưa ra những giải pháp mang tính đột phá trên cơ sở thực trạng và nguồn lực phát triển của đất nước. Toàn ngành Du lịch cần xác định và quán triệt thực hiện những định hướng lớn sau:

- Với quan điểm chuyển từ phát triển trên diện rộng sang phát triển theo chiều sâu thì chất lượng của nguồn nhân lực có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng hoạt động du lịch. Vì vậy, cần phải xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao là chìa khóa để Du lịch Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược.

- Ưu tiên thu hút khách từ các thị trường có khả năng chi trả cao, phát triển loại hình du lịch cao cấp nhằm tăng hiệu quả hoạt động du lịch; loại hình du lịch có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, nghỉ dưỡng, làm đẹp, caravan... cần được ưu tiên phát triển.

- Triển khai công tác xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, tập trung cho các phân đoạn thị trường trọng điểm có mục đích du lịch thuần túy và lưu trú dài ngày. Hoạt động xúc tiến, quảng bá phải được xây dựng và tổ chức trên cơ sở kết quả các nghiên cứu thị trường và gắn chặt với chiến lược sản phẩm – thị trường và thương hiệu theo kế hoạch dài hạn và các kế hoạch chi tiết hàng năm.

- Công tác phát triển sản phẩm phải đi trước một bước trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, đặc sắc, có thế mạnh nổi trội. Trong thời gian tới cần phát triển mạnh du lịch biển với các loại hình nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, các sản phẩm du lịch thể thao biển và sinh thái biển. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu văn hóa, lối sống địa phương, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng... cũng cần được ưu tiên phát triển.

- Xây dựng cơ chế thông thoáng nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho du lịch, trong đó chú ý đến việc thu hút đầu tư xây dựng các khu du lịch có quy mô, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế; tránh tình trạng đầu tư manh mún làm giảm hiệu quả và lãng phí vốn đầu tư; trong quá trình thu hút đầu tư cần có định hướng rõ theo thị trường, sản phẩm chiến lược cho từng vùng, trung tâm du lịch.

Đón xuân Nhâm Thìn - 2012, với thành tựu đạt được năm 2011, toàn ngành Du lịch phấn khởi, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển của Ngành đề ra trong năm 2012 và Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; sớm đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp năm mới 2012, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, tôi xin gửi tới bạn đọc Báo Du lịch, gia đình cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Ngành lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Báo Du lịch tiếp tục phát triển, trở thành diễn đàn và là nơi chia sẻ thông tin tin cậy trong lĩnh vực du lịch, là tờ báo đồng hành của du khách trên mọi nẻo đường.

Chúc Xuân mới thắng lợi mới!

Nguyễn Văn Tuấn

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

 

Nguồn: : Báo Du lịch