Phê duyệt Ban hành Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh

Cập nhật:
Lượt xem: 3.101

Ngày 12/04/2012, Bộ VHTTDL đã ban hành quyết định số: 1355/QĐ-BVHTTDL về Ban hành Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam và quyết định số: 1356/QĐ-BVHTTDL về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam.

Quyết định số: 1355/QĐ-BVHTTDL

Bộ Tiêu chí

Quyết định số: 1356/QĐ-BVHTTDL

 

 

 

 

Nguồn: : Bộ VHTTDL