Bảo vệ di sản Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Cập nhật:
Lượt xem: 4.057

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTCCNĐV) gồm các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, là thành viên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu vào ngày 3/10/2010. Nơi đây là vùng đất giàu tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, di sản địa chất và di sản văn hoá của 17 dân tộc, có nhiều lợi thế để phát triển du lịch và kinh tế bền vững.

Thời gian qua, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã phối hợp và triển khai nhiều lớp tập huấn về chuyên môn, ngoại ngữ, giá trị tự nhiên, nhân văn vùng công viên cho cán bộ chủ chốt các Sở ngành, hướng dẫn viên du lịch, các nhà hàng, khách sạn... đồng thời, xây dựng hệ thống biển bảng giới thiệu chỉ dẫn, xuất bản các tạp chí, tờ rơi, tập gấp, băng đĩa hình tư liệu, các ấn phẩm, tuyên truyền quảng bá về công viên đến với đông đảo tầng lớp nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt trong việc khai thác và bảo vệ di sản. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đình chỉ việc khai thác đá nhỏ lẻ trái phép, quy hoạch các bãi khai thác vật liệu xây dựng tập trung ở những địa điểm ít ảnh hưởng đến công viên. Đồng thời, quy hoạch xây dựng khu dân cư ở các vùng lõm, vùng đệm, vùng biên giới, hạn chế việc người dân phá đá tuỳ tiện để làm nhà, làm ảnh hưởng đến cảnh quan địa chất của các khu vực này. Ngoài tuyên truyền, quảng bá và bảo vệ di sản địa chất, Hà Giang đang phối hợp với các cấp, ngành địa phương sưu tầm, khôi phục văn hoá truyền thống các dân tộc với kế hoạch và chính sách đầu tư cụ thể để khuyến khích phát triển đội ngũ nghệ nhân nhằm sưu tầm, nghiên cứu và khôi phục giá trị văn hoá dân gian vô cùng phong phú... Đây là chủ trương chung để hướng tới sự phát triển bền vững trong việc xây dựng CVĐC toàn cầu một cách bền vững.  

Ban quản lý công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đang phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng nội dung quy hoạch tổng thể phát triển Công viên địa chất trình Chính phủ. Hy vọng rằng, việc thực hiện quy hoạch sẽ góp phần tăng cường bảo vệ di sản một cách hệ thống, đồng bộ, đạt hiệu quả trong thời gian tới./.

 

 

Nguồn: : BQL CVĐC TC CNĐ Đồng Văn