Tra cứu số liệu

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2021

Chỉ tiêu Ước tính tháng 12/2021
(Lượt khách)
12 tháng năm 2021
(Lượt khách)
Tháng 12 so với tháng trước
(%)
Tháng 12/2021 so với tháng 12/2020
(%)
12 tháng 2021 so với cùng kỳ năm trước
(%)
Tổng số 3.100 3.500 775,0 0,1
Nguồn: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thống Kê