Tra cứu số liệu

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2022

Chỉ tiêu Ước tính tháng 4/2022
(Lượt khách)
4 tháng năm 2022
(Lượt khách)
Tháng 4 so với tháng trước
(%)
Tháng 4/2022 so với tháng 4/2021
(%)
4 tháng 2022 so với cùng kỳ năm trước
(%)
Tổng số 70.000 92.358 466,7
Nguồn: Tổng cục Du lịch