Tin tức cho từ khóa : 14 ngày vàng

5 triệu tờ rơi nêu rõ 12 việc cần làm ngay sẽ được TP. HCM phát hành đến tận từng hộ gia đình, nhằm huy động toàn TP chung tay tận dụng "14 ngày vàng" để phòng chống dịch Covid-19.

Online: 373

Số lượt truy cập trong tháng: 1.634.630

Số lượt truy cập trong năm: 12.904.450