Tin tức cho từ khóa : 19/4

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/4 hằng năm là "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam".

Online: 202

Số lượt truy cập trong tháng: 1.510.139

Số lượt truy cập trong năm: 7.969.224