Tin tức cho từ khóa :5 điểm cần làm tốt

(TITC) - 91 ngày “Chống dịch như chống giặc” đã đi qua, Việt Nam đã thành công nhờ các chiến lược và các quyết sách thích hợp của Chính phủ. Tuy nhiên, những nguy cơ về dịch Covid-19 vẫn chưa qua nên vẫn cần có các biện pháp phòng tránh.

Online: 263

Số lượt truy cập trong tháng: 863.528

Số lượt truy cập trong năm: 9.681.702