Tin tức cho từ khóa : Bia ký cổ Chăm Pa

Người Chăm xưa sử dụng kỹ thuật khắc chữ trên đá (chữ Chăm cổ) để lưu giữ những truyền thống, giai đoạn lịch sử, công đức của các vị thần, vị vua đã có công lớn đối với đồng bào Chăm.

Online: 549

Số lượt truy cập trong tháng: 2.545.463

Số lượt truy cập trong năm: 28.369.991