Tin tức cho từ khóa : Bộ tiêu chí an toàn

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch và được áp dụng từ 24/4 nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Online: 325

Số lượt truy cập trong tháng: 1.935.086

Số lượt truy cập trong năm: 13.204.906