Tin tức cho từ khóa :CNTT

Trong tháng 6/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố Kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011.

Online: 253

Số lượt truy cập trong tháng: 1.515.231

Số lượt truy cập trong năm: 7.974.316