Tin tức cho từ khóa : Chỉ thị số 15/CT-TTg

Ngày 27/3, UBND Hà Nội tiếp tục đưa ra những biện pháp mạnh mẽ để thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3 của Thủ tướng Chính phủ.

Online: 411

Số lượt truy cập trong tháng: 1.618.293

Số lượt truy cập trong năm: 12.888.113