Tin tức cho từ khóa :Chính sách hỗ trợ của Nhà nước

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng hợp và biên soạn những thông tin cơ bản về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch nhằm giúp các doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Online: 601

Số lượt truy cập trong tháng: 4.277.324

Số lượt truy cập trong năm: 25.454.752